More than Pay

Click here for English

Bij Vanderlande vinden we het belangrijk dat arbeidsvoorwaarden aansluiten op jouw wensen en behoeften. Of je nou een alleenstaande starter bent, een jong gezin hebt of bijna met pensioen gaat: de keuze is aan jou.

Met het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket kun je zelf keuzes te maken op het gebied van Werk- en privéleven, Hybride werken & Mobiliteit, Gezondheid & Welzijn en Toekomstig inkomen. Dit geeft je optimale flexibiliteit. Waarmee vul jij jouw koffer? Met een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket dat meer omvat dan loon, blijven we investeren in het werkplezier en de groei van onze mensen.

Naast het flexibele arbeidsvoorwaardenpakket, ontvang je ook het volgende:

 • 40 vakantiedagen (20 wettelijke dagen en een flexibel budget ter waarde van 20 dagen).
 • Flexibele werktijden.
 • Een hybride werkplek (40% thuiswerken and 60% op kantoor).
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, inclusief volledige vergoeding indien je reist met het openbaar vervoer.
 • Thuiswerkvergoeding.
 • Collectieve pensioenregeling en korting op ziektenkostenverzekering.
 • On-site company health centers met een sportschool, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.
 • Vanderlande Academy en training faciliteiten om jezelf te blijven ontwikkelen.
 • Verschillende Vanderlande netwerk communities en initiatieven.
 • En een geweldig bedrijfsrestaurant en koffiebar mét barista.

More than Pay

At Vanderlande, we think it’s important that employment conditions meet your needs and wishes. Whether you are a single first-time employee, have a young family or are about to retire: the choice is yours.

The flexible benefits package allows you to make your own choices in the areas of Work & Life Balance, Hybrid Work & Mobility, Health & Wellbeing and Future Income. This gives you optimum flexibility. What will you fill your suitcase with? With a flexible package of employment conditions that cover more than pay, we continue to invest in our people’s job satisfaction and growth.

Please note: working conditions differ per country. The conditions in this article are applicable to the Netherlands.

Next to our flexible working conditions, you’ll also receive the following benefits:

 • 40 vacation days (20 statutory days and a flexible budget worth 20 days).
 • Flexible working hours.
 • A hybrid workplace (40% working from home and 60% in the office).
 • Commuting allowance, including full reimbursement of travel by public transport.
 • Working from home allowance.
 • Collective pension scheme and discount on health insurance.
 • On-site company health centers with a gym, physiotherapists and occupational therapists.
 • Vanderlande Academy and training facilities to boost your skills.
 • A variety in Vanderlande Network communities and initiatives.
 • And a great company restaurant and coffee bar with barista.