Process Engineer

Process Engineer

Apply for this job
Location
Zaltbommel (DHL), Netherlands.
Contract type
Full time
Apply for this job

Scroll down for English.

In 1969 zet Neil Armstrong voet op de maan. Een mijlpaal van jewelste. Een paar maanden later scheppen drie andere pioniers – Adrian Dalsey, Larry Hillblom en Robert Lynn – nóg een legendarisch moment. Ze richten de eerste internationale bezorgservice op: DHL. Een slim initiatief, dat uitgroeit tot het meest toonaangevende logistiekbedrijf ter wereld. Hoe? Door alle grenzen te tarten, tot op de dag van vandaag. Kijk maar naar onze ultieme ambitie: bezorgen op de maan. Een missie waar Neil trots op zou zijn.

Jouw afdeling

Binnen dit complexe netwerk van processen is het Vanderlande Service Site met als standplaats Team DHL Zaltbommel verantwoordelijk voor het onderhoud en de optimalisatie van een belangrijk deel van het material-handlingsysteem voor pakketten. Je werkt in een team van Service Technicians en de Maintenance Manager in Zaltbommel. Je werkt samen met de Global Service Desk, Process Engineers en Operations.

Jouw functie

Als Proces Engineer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van procesoptimalisaties met betrekking tot onze (geautomatiseerde) logistieke oplossingen in gebruik bij DHL Zaltbommel. Je focus ligt op deze locatie, maar je beheert ook zelfstandig en systematisch verschillende andere locaties en stelt plannen op om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Samen met de klant en collega's meet en rapporteer je de prestaties van het klantenproces. Met behulp van systeem gegenereerde data analyseer je de prestaties, identificeer je verbeteringen en stel je oplossingen voor. Dit kunnen zowel technische oplossingen zijn (zoals apparatuur aanpassingen of softwareveranderingen) als operationele oplossingen (zoals afhandelingsprocedures en planningswijzigingen). Je coördineert de RCA voor complexe systeemfouten, evenals improvements. Dit omvat ook het dagelijkse operationele sturen op KPI's. Als onderdeel van je werk op het gebied van continue verbetering, identificeer je actief verbeteringen en aanpassingen vanuit de operatie en vertaald deze naar de klant behoefte.

Indien gevraagd ondersteun je ook bij het testen en implementeren van verbeteringen. Je bouwt een sterk netwerk binnen het Service team en met de klant. Je ontwikkeld ook tools als dashboards en methoden om de systeem prestaties te meten.

Jouw profiel

Als Proces Engineer ben je in staat om op operationeel, tactisch en strategisch niveau te handelen. Je bent in staat om te communiceren met servicetechnici en software-experts over technische details en begrijp je de activiteiten van de operators op de site. Ook weet je de voordelen van een specifieke oplossing op een overtuigende en constructieve manier te presenteren op managementniveau. Je hebt een sterk analytisch vermogen, samen met een ondernemende aanpak waarbij je verantwoordelijk bent om initiatief te nemen en beslissingen te nemen. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en je bent in staat om goede relaties op te bouwen met onze klanten, zowel op kantoor als op de werkvloer.

 • Je hebt een bachelor diploma in bijvoorbeeld: Logistiek, Supply Chain of Industrial Engineering;
 • Je hebt affiniteit met het werken in een technische en logistieke omgeving;
 • Minimaal 3+ jaar ervaring in een soortgelijke rol;
 • Ervaring met stakeholder management;
 • Sterke analytische vaardigheden en interesse in databases en data analytics tooling;
 • Goede beheersing van Engels en Nederlands;
 • Bereid om te reizen naar andere locaties in de Benelux.

Wat we bieden 

Deze functie biedt een concurrerend salaris op basis van je ervaring. Als je de prestatieverwachtingen overtreft, heb je zelfs de mogelijkheid om buiten deze schaal door te groeien. Je wordt gecompenseerd voor de uitgebreide reiscomponent van deze functie.

Bovenop je vaste salaris krijg je de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • 40 vakantiedagen (20 wettelijke dagen en een flexibel budget ter waarde van 20 dagen). 
 • Flexibele werktijden. 
 • Een hybride werkplek (40% thuiswerken en 60% op kantoor). 
 • Een Health & Wellbeing budget ter waarde van €300,- per kalenderjaar. 
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, inclusief volledige vergoeding van reizen met het openbaar vervoer. 
 • Thuiswerkvergoeding. 
 • Collectieve pensioenregeling en korting op aanvullende ziektekostenverzekering.
 • Bedrijfsgezondheidscentra op locatie met een fitnessruimte, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. 
 • Vanderlande Academy en trainingsfaciliteiten om je vaardigheden te verbeteren. 
 • Een verscheidenheid aan Vanderlande Network communities en initiatieven. 
 • En een geweldig bedrijfsrestaurant en koffiebar met barista.

In 1969, Neil Armstrong set foot on the moon. This was one of the biggest human achievements of all time. Just a few months later, three different pioneers – Adrian Dalsey, Larry Hillblom, and Robert Lynn – created another legendary moment. They founded DHL: the first international delivery service. This was a smart initiative that grew into the largest logistics company in the world. How did they do this? By always continuing to push the boundaries. This is perfectly summed up our ultimate goal: to deliver on the moon. A mission that Neil would be proud of.

Your department

Within this complex network of processes, Vanderlande Service Site based Team DHL Zaltbommel is responsible for maintenance and optimization of a significant part the material handling system for parcels. You will be working in a team of Service Technicians and the Maintenance Manager located at Zaltbommel. You will work together with other departments in the company such as the Global Service Desk, Process Engineers at other locations and operations.

Your position

As Process Engineer you’ll be responsible for executing process optimizations related to our (automated) logistics solutions in use by DHL Zaltbommel. Your focus will be on this site, but will also manage several other locations independently and systematically, and draw up plans to serve the customer needs.

Together with the customer and colleagues, you’ll measure and report the performance of the customers process. By using system-generated data, you will analyze this performance, identify improvements and propose solutions. This could be both technical solutions (such as equipment modifications or software changes) and operational solutions (such as handling procedures and planning changes).. You will be coordinating  root-cause finding for complex system errors as well as performance improvement studies and continuous improvement services. This also includes day to day operational steering on KPI’s. As a part of your work on continuous improvement, you actively identify improvements and modifications from the field and translate these into customer business cases.

Where requested you also support with the testing and implementation of the improvements. While doing, you will build a strong network within the service team as well as with the client. You’ll also develop tools as dashboards  and methods to measure and monitor system and process performance.

Your profile

As Process Engineer you’re able to act on operational, tactical and strategic level. On the one hand you are able to communicate with service technicians and software experts about technical details and understand the activities of the operators on the site. On the other hand you know how to present the benefits of a specific solution in a convincing and constructive way on management level. You have strong analytical capabilities, together with an entrepreneurial approach in which you are responsible to take the initiative and make decisions. You have excellent communication skills and you are able to build good relationships with our customers, both in the office environment as on the shopfloor.

– You have finished a bachelor degree in for example: Logistics, Supply Chain or Industrial Engineering;

– You have affinity with working in a technical and logistical environment;

– Minimum of 3+ years of experience in a similar role;

– Experience with stakeholder management;

– Strong analytical skills and an interest in databases and data analytics tooling;

– Good command of English and Dutch;

– Willing to travel to other sites in the Benelux.

What we offer 

This position offers a competitive salary based on your experience. Through exceeding performance expectations, you even have the possibility to grow outside this scale. You will be compensated for the extensive travel component of this role.

On top of your fixed salary you’ll receive the following secondary benefits:​ 

 • 40 vacation days (20 statutory days and a flexible budget worth 20 days).​ 

 • Flexible working hours.​ 

 • A hybrid workplace (40% working from home and 60% in the office).​ 

 • A Health & Wellbeing budget worth €300,- per calendar year. 

 • Commuting allowance, including full reimbursement of travel by public transport.​ 

 • Working from home allowance.​ 

 • Collective pension scheme and discount on additional health insurance.​

 • On-site company health centres with a gym, physiotherapists and occupational therapists.​ 

 • Vanderlande Academy and training facilities to boost your skills.​ 

 • A variety in Vanderlande Network communities and initiatives.​ 

 • And a great company restaurant and coffee bar with barista. 

Contact

If the role of Project Engineer appeals to you, then please apply now! 

For more information on the position, please contact Robbert van der Vorst on +31 6 23 41 74 15 or via mail Robbert.van.der.vorst@vanderlande.com.

Diversity & Inclusion

Vanderlande is an equal opportunity/affirmative action employer. Qualified applicants will be considered without regards to race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. 

More Life Cycle Services jobs

Service Technician (standplaats DHL Zaltbommel)

Zaltbommel (DHL), Netherlands

**Scroll down for English** Ben jij de team player die het leuk vindt om continue technisch uitgedaagd te worden in...

View this job

Field Service Engineer

Dordrecht, Netherlands
Ridderkerk, Netherlands
Veghel, Netherlands
Venlo (DE), Germany
Zaltbommel (DHL), Netherlands

Ben jij de teamplayer die het leuk vindt om continue technisch uitgedaagd te worden in een dynamische werkomgeving, waarbij je...

View this job

(Senior) Service technician

Zaltbommel (DHL), Netherlands

Scroll down for English. DHL Zaltbommel is een relatief nieuwe locatie met technische hoogstaande systemen. Wat ik erg interessant vind...

View this job

Lead Service Technician

Zaltbommel (DHL), Netherlands

Scroll down for English. DHL Zaltbommel is een relatief nieuwe locatie met technische hoogstaande systemen. Wat ik erg interessant vind...

View this job